Til hovedinnhold

Diskusjonsnotat om infrastrukturinvesteringer i mindre modne markeder

Norges Bank Investment Management har publisert et diskusjonsnotat som ser nærmere på infrastrukturinvesteringer i mindre modne markeder.

8. desember 2015

Sterk vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland har økt etterspørselen etter infrastruktur i disse landene. I dette notatet ser vi nærmere på infrastrukturinvesteringer i mindre modne markeder med det formål å gi en oversikt over investeringsmulighetene og hvilke forhold som påvirker avkastningen og risikoen ved slike investeringer.

Gå til diskusjonsnotatet