Diskusjonsnotat om globale trenders innvirkning på eiendomsinvesteringer

Norges Bank Investment Management har publisert et diskusjonsnotat der vi ser på globale trender som trolig vil ha en betydelig innvirkning på eiendomsmarkedene i de neste tiårene.

6. november 2015

Trendene vi ser på er globalisering, teknologisk utvikling, bærekraft, demografiske endringer og urbanisering. Vi vurderer konsekvenser for framtidig vekst og risikoen for at eiendomsinvesteringer forringes.

Gå til diskusjonsnotatet