Til hovedinnhold

Beslutning om utelukkelser fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene IJM Corp Bhd, Genting Bhd, POSCO og Daewoo International Corp fra Statens pensjonsfond utland. Selskapene utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade.

14. august 2015

Hovedstyres beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådninger fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådinger om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

Kontaktperson 

Hilde Singsaas
Kommunikasjonsdirektør i Norges Bank
Tlf: 99 54 19 63