Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon av selskap i Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å sette selskapet Astra International Tbk PT til observasjon på grunn av risikoen for alvorlig miljøskade.

13. oktober 2015

Hovedstyrets beslutning ble tatt på bakgrunn av tilråding om observasjon fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd. I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland skal overvåke Astra International Tbk PT fremover.

Gå til Etikkrådets tilråding
Gå til oversikten over alle utelukkede selskaper og selskaper under observasjon

For mer informasjon, kontakt:

Hilde Singsaas, 
kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 99 54 19 63