Arbeidsnotater om vannrelatert risiko i gruveindustrien

Columbia Water Center har publisert arbeidsnotater om vannrelatert risiko i gruveindustrien.

30. november 2015

Columbia Water Center ved Columbia University har fått treårig økonomisk støtte fra Norges Bank Investment Management for å utvikle et statistisk modelleringsverktøy for å vurdere risiko knyttet til miljø- og vannrelaterte utfordringer ved gruvedrift og de finansielle konsekvensene av dette. Forskerne er nå ett år inn i prosjektet og har publisert fire arbeidsnotater om gruvedrift og vannrelatert risiko. I første fase av prosjektet har forskningsgruppen fokusert på vannrelatert eksponering for kobber- og gullgruver.

Arbeidsnotatene presenteres på et seminar 30. november på Columbia University. Hensikten med seminaret er å få innspill fra andre akademikere, samt aktører innen både finans og gruveindustrien. Seminardeltagerne vil diskutere både vannrelatert risiko knyttet til gruvedrift, sammenhengen mellom miljørelaterte faktorer og selskapenes finansielle utvikling og juridiske og regulatoriske risikoer.

Norges Bank Investment Management har initiert og støtter aktivt dette forskningsprosjektet for å øke tilgangen til ikke-finansielle data, forståelsen av miljørelatert risiko og dets finansielle implikasjoner som en del av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning. Dataene og modellene som utvikles er åpen kilde og vil, avhengig av restriksjoner fra datatilbydere, bli gjort tilgjengelig for blant annet gruveselskaper og investorer som ønsker å vurdere, håndtere og redusere miljørelatert finansiell risiko.

Les arbeidsnotatene på Columbia Universitet sin hjemmeside