Til hovedinnhold

Observasjonen av Alstom avsluttes

I 2011 besluttet Finansdepartementet å sette Alstom SA til observasjon. Basert på ny tilråding fra Etikkrådet, har Norges Bank nå besluttet å avslutte observasjonen.

22. desember 2015

Departements beslutningen om å sette Alstom SA til observasjon var basert på en vurdering av risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet. Observasjonsperioden ble satt til inntil fire år. Departementet ba Etikkrådet om å holde selskapet under særskilt observasjon og følge med på utviklingen i selskapets arbeid med antikorrupsjon.

I tilrådning av 28. oktober 2015 tilrår Etikkrådet at Norges Bank tar Alstom SA av observasjonslisten. Etikkrådet vurderte at risikoen for fremtidig korrupsjon i selskapet er redusert, og at risikoen nå neppe er høyere enn i andre sammenlignbare selskaper. Norges Bank har derfor besluttet å avslutte observasjonen av Alstom SA.

Gå til Etikkrådets tilråding
Gå til oversikten over alle utelukkede selskaper og selskaper under observasjon

For mer informasjon, kontakt:

Thomas Sevang, 
Kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf: 92 60 17 56

Epost: press@nbim.no