Til hovedinnhold

Vinnere av masterprisoppgave

Synne Almaas og Line Bystrøm (NTNU) er vinnere av Det norske finansinitiativets pris for beste masteroppgave i 2014.

10. september 2014

Oppgavens tittel er «The Cash-out Refinancing of the Norwegian Housing Market». I oppgaven undersøker Almaas og Bystrøm om norske husholdninger har økt sin belåningsgrad ved å ta ut kapital av egen bolig i takt med verdistigningen i boligmarkedet.

Datagrunnlaget for analysen til Almaas og Bystrøm består av husholdningers anonyme svar om boligsituasjon og forhold mellom egenkapital og lån, hentet fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser for årene 2001, 2004, 2007 og 2012.

Bystrøm og Almaas finner en sterk sammenheng mellom respondentenes egen oppfatning om vekst i boligprisene og uttak av kapital fra egen bolig. De finner også at tilbøyeligheten til å ta ut kapital fra egen bolig øker med størrelsen på husholdningen, alder på respondentene og hvor lenge boligen har vært i eie.

I tillegg til vinneroppgaven fremhevet NFIs tildelingskomite spesielt følgende masteroppgaver:

  • Frederic André Asheim (NTNU): “Hedge-Fund Manager-Investor Conflicts of Interest: A Numerical Analysis with Loss-Aversion”
  • Kenneth Østnes and Håkon Hafskjær (BI): “The Low Volatility Puzzle: Norwegian Evidence”

NFIs tildelingskomite har bestått av følgende medlemmer: Øyvind Norli (BI), Svein-Arne Persson (NHH), Xunhua Su (NTNU), Bernt Arne Ødegaard (UiS) and Espen Henriksen (koordinator).

NFI skal støtte arbeid med å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner, ved å styrke finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

NFIs pris for beste masteroppgave deles ut for tredje år på rad. Prisen er opprettet for å stimulere fremragende masteroppgaver innen finansøkonomi fra studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i Norge.