Til hovedinnhold

Strategi for norges bank investment management 2014-2016

Vår strategi for 2014-2016 bygger på de valgene vi tok i strategiplanen for 2011-2013 og støtter opp under målet om å maksimere fondets langsiktige realavkastning.

24. juni 2014

Vi tar sikte på å nå dette målet med en akseptabel risiko, som en ansvarlig investor og gjennom en effektiv organisasjon.  Vår mulighet til å investere langsiktig avhenger av det er tillit til måten vi forvalter fondet. En stor grad av åpenhet om forvaltningen bidrar til å sikre dette.

Vår strategiske retning for de kommende tre årene er at vi skal forvalte de økonomiske og systematiske faktorene som påvirker realavkastningen i fondet, vi skal vektlegge den langsiktige risikoen knyttet til fondets kjøpekraft, vi skal være en ledende investor internasjonalt i arbeidet med ansvarlige investeringer, vi skal utvikle vårt vinnerlag av dyktige ansatte og vi skal opptre profesjonelt og ansvarlig, og være åpne om hvordan vi utfører forvaltningsoppdraget.

Strategi for Norges Bank Investment Management 2014-2016