Oljefondets verdi har passert 6 000 milliarder kroner

Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland har passert 6 000 milliarder kroner, 18 år etter tilførselen av de første to milliardene fra Finansdepartementet i 1996. Den siste tids verdiøkning skyldes i stor grad svekkelsen av den norske kronen.

28. november 2014

Fondet har nådd 6 000 milliarder kroner noe raskere enn estimert i nasjonalbudsjettet. Hovedårsaken er endringen i kronekursen den siste tiden. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft. Man må forvente at markedsverdien av fondet i norske kroner vil variere både over og under 6 000 milliarder i tiden fremover.

Verdien på fondets investeringer har økt betydelig i løpet av det siste året, fra 5 038 milliarder kroner ved utgangen av 2013 til over 6 000 milliarder kroner i dag. Markedsverdien tilsvarer omkring 870 milliarder dollar. Fondet passerte 5000 milliarder kroner i desember i fjor. 4 000 milliarder kroner ble passert i februar 2013, 3000 milliarder i 2010 og 2 000 milliarder kroner i 2007.

Markedsverdien bestemmes av størrelsen på kapitaltilførsler, fondets avkastning og endringer i kronekursen. Fondet har blitt tilført 3 426 milliarder kroner og har hatt en avkastning på 2 084 milliarder kroner siden den første tilførselen i 1996 og frem til 30. september 2014. Endringer i kronekursen har i samme periode bidratt til å øke markedsverdien med 50 milliarder kroner.