Norges Bank Investment Management styrker ledergruppen

Norges Bank Investment Management utvider ledergruppen med seks personer til totalt 12. Vi oppretter en egen ledergruppe for eiendom, omorganiserer investeringsavdelingene i tråd med fondets hovedstrategier og styrker kontrollfunksjonen ved å opprette en egen lederstilling for kontroll og etterlevelse.

20. august 2014

Tre investeringsdirektører skal ha ansvar for fondets tre investeringsstrategier, som beskrevet i fondets strategiplan for 2014-2016. Ole Christian Bech-Moen blir investeringsdirektør for allokering, Øyvind Schanke blir investeringsdirektør for markedseksponering og Petter Johnsen blir investeringsdirektør for selskapsinvesteringer. I tillegg blir ledergruppen utvidet med en direktørstilling for markedsrisiko, som skal fylles av Dag Huse. Jan Thomsen går inn i stillingen som direktør for kontroll og etterlevelse, Age Bakker fortsetter som driftsdirektør og Trond Grande fortsetter som administrasjonsdirektør.

Det blir også opprettet en egen ledergruppe for eiendom for å styrke ledelsesressursene for oppbyggingen av eiendomsorganisasjonen. Karsten Kallevig vil fortsette som investeringsdirektør, mens Lars Dahl blir direktør for markedsrisiko med ansvar for risikovurderinger knyttet til eiendomsinvesteringene. Nina Hammerstad blir driftsdirektør og vil være ansvarlig for den operasjonelle siden av eiendomsinvesteringene, mens Mie Holstad blir administrasjonsdirektør og skal ha ansvar for alt administrativt knyttet til eiendomsorganisasjonen og -investeringene. Trond Grande vil ha det daglige ansvaret for eiendomsorganisasjonen som nestleder i Norges Bank Investment Management.

–Vi styrker eiendomsforvaltningen med en egen ledergruppe. Vi får investeringsavdelinger som er tilpasset fondets hovedstrategier, og vi styrker risiko- og kontrollfunksjonene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Endringene i den nye ledergruppen vil tre i kraft 1. oktober 2014.