Norges Bank har fått ny logo

Norges Bank lanserer ny visuell profil. Profilen er felles for hele Norges Bank. «Olavsrosa» og logosymboler som NB og NBIM går dermed inn i historien.

27. februar 2014

Ambisjonen er at banken skal framstå helhetlig i alle kanaler, med en tydelig og fremtidsrettet profil.

Den nye profilen har blitt utviklet i løpet av 2013 og lanseres i forbindelse med publiseringen av bankens årsrapporter fredag 28. februar.