Konferanse om finansforskning

For fjerde gang ble den årlige konferansen om finansforskning avholdt 26. august.

27. august 2014

Omkring 120 deltakere fra akademia og finansnæringen deltok på konferansen.

Yngve Slyngstad åpnet konferansen. I den første seansen snakket gjesteprofessor John Kay fra London School of Economics om kapitalismens fremtid, og professor Elroy Dimson fra London Business School ga en presentasjon med tittelen «Taking lessons from history».

Professor Geert Bekaert fra Columbia Business School snakket om fremvoksende markeder i en globalisert verden, og førsteamanuensis Lars A. Løchstøer fra Columbia Business School ga en presentasjon med tittelen “Asset pricing when ´This time is different´”. Den siste bidragsyteren var professor Robert Novy-Marx fra Simon Business School, University of Rochester, som snakket om kvalitetsinvestering. I tillegg ble det holdt parallelle seanser hvor bidragsyterne drøftet nye konsepter og ideer.

Den årlige konferansen om finansforskning er en del av Det norske finansinitiativet (NFI), som skal støtte arbeidet med å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Dette skal gjøres ved å styrke finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Målet er å bygge bro mellom utfordringene som profesjonelle investeringsforvaltere og akademiske forskere møter innenfor fagfeltet finansiell økonomi.

Program for konferansen