Fondet kjøper ny eiendom i Paris

Norges Bank Investment Management har kjøpt 100 prosent av bygget «Le Madeleine», som ligger på Boulevard de la Madeleine i Paris.

1. august 2014

Avtalen ble signert 22. mai, og bygget overtatt 31. juli. Norges Bank Investment Management betalte 425,6 millioner euro, tilsvarende 3,46 milliarder norske kroner. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Eiendommen er totalt 31 500 kvadratmeter. 60 prosent av bygget består av kontorer, mens de resterende 40 prosent består av butikker.

Bygget er kjøpt av BlackRock Europe Property Fund III, som forvaltes av Blackrock. AXA Real Estate vil ha ansvar for forvaltningen av bygget.