Fondet gjør ny logistikkinvestering

Norges Bank Investment Management har gjennom partnerskapet med Prologis kjøpt 50 prosent av en logistikkeiendom i Nederland.

9. oktober 2014

Avtalen ble signert og fullført 1. oktober 2014. Norges Bank Investment Management betalte 12,4 millioner euro, tilsvarende 101 millioner kroner, for sin andel på 50 prosent. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Eiendommen har et utleieareal på omtrent 42 000 kvadratmeter og befinner seg i Born i Nederland.

Prologis vil ha ansvaret for forvaltningen av eiendommen.

Foto: Prologis