Fondet gjør ny investering i London

Norges Bank Investment Management har kjøpt en andel på 57,8 prosent i Pollen Estate, en eiendom på 67 800 kvadratmeter i Londons West End-område.

9. august 2014

Norges Bank Investment Management betalte 343 millioner pund, tilsvarende rundt 3,6 milliarder kroner, for andelen på 57,8 prosent. Denne summen er netto av fondets andel på 36,1 millioner pund i eksisterende gjeld. The Crown Estate har kjøpt 6,4 prosent av eiendommen for 38 millioner pund. Kontrakten ble signert 8. august 2014.

Investeringen føyer seg til i rekken av investeringer fondet gjør i samarbeid med The Crown Estate i London. Fondet har fra før et partnerskap med The Crown Estate i Regent Street, hvor The Crown Estate eier 75 prosent og fondet eier 25 prosent. 

Pollen Estate, som ble etablert i 1812, består av totalt 43 bygg og befinner seg hovedsakelig mellom Regent Street og Bond Street. Rundt halve porteføljen består av kontorer, mens den resterende halvdelen består av varehandel. Ansvaret for forvaltningen av eiendommen vil fortsette å ligge hos Pollen Estates eget forvaltningsselskap.

Selger av eiendommen er Church Commissioners for England. Foruten andelene til fondet og The Crown Estate, eies de resterende andelene av Greenwich-sykehuset (10 prosent) og medlemmer av Pollen-familien (25,8 prosent).

Foto: Kevin Allen Aerial Photography