Til hovedinnhold

Europeiske aksjer trekker ned avkastningen

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2014 en avkastning på 0,1 prosent, tilsvarende 15 milliarder kroner.

29. oktober 2014

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -0,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,9 prosent. I tredje kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,5 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 1,5 prosent.

– Etter to kvartaler med solid avkastning opplevde vi et kvartal med tilnærmet nullavkastning. Økt geopolitisk usikkerhet i eurosonens nærområder bidro til negativ avkastning for europeiske aksjer. USA på sin side fremsto som den globale vekstmotoren, og amerikanske aksjer så en positiv avkastning i kvartalet. Generell negativ avkastning for aksjer ble utlignet av en positiv avkastning for fondets renteinvesteringer, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

I løpet av tredje kvartal kjøpte fondet flere nye bygg i Europa og USA. Dette er i tråd med den uttalte strategien om at andelen som er investert i eiendom over tid skal økes til inntil fem prosent av fondets verdi.

- Vår strategi er å investere i et begrenset antall globale byer, hvor vi konsentrerer oss om kontor- og detaljhandelsbygg. Eiendomskjøpene i tredje kvartal er i tråd med denne strategien, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 5 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 36 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt  5 534 milliarder kroner per 30. september, hvorav 61,4 prosent var investert i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 1,3 prosent i eiendom.

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 32 76
Epost: press@nbim.no