Diskusjonsnotat om momentumeffekten i tidsserier fra futuresmarkedet

Norges Bank Investment Management (NBIM) publiserte i dag et diskusjonsnotat hvor vi går gjennom de omfattende empiriske bevisene for momentumeffekten i tidsserier fra futuresmarkedet.

14. januar 2014

Denne effekten innebærer at en investeringsstrategi hvor man kjøper selskaper som har hatt høy avkastning de siste 3–12 måneder, og selger selskaper som har hatt en lav avkastning over den samme perioden, gir en risikojustert meravkastning. Vi dokumenterer at denne effekten har vært konsekvent på tvers av alle de 47 futureskontraktene vi analyserer.

Les diskusjonsnotatet (engelsk)