Til hovedinnhold

Diskusjonsnotat om Design av referanseindekser for en aktiv investeringsprosess

Norges Bank Investment Management har publisert et diskusjonsnotat om design av referanseindekser for en aktiv investeringsprosess.

26. november 2014

De fleste aksjefond benytter en markedsvektet indeks som referanseindeks. I dette notatet introduserer vi et fleksibelt modellrammeverk som kan benyttes når man søker å sette sammen diversifiserte sektorindekser som bedre utnytter porteføljeforvalterens evne til å velge aksjer og samtidig tilbyr tilfredsstillende investeringskapasitet.

Les diskusjonsnotatet.