Til hovedinnhold

Diskusjonsnotat om friflytjusteringer

Norges Bank Investment Management publiserte i dag et diskusjonsnotat hvor vi ser på implikasjoner ved bruk av friflytjusteringer av globale aksjeporteføljer.

10. september 2014

Fri flyt representerer den delen av et selskaps aksjer som ikke eies av strategiske investorer og dermed er tilgjengelig for handel i annenhåndsmarkedet. De senere år har friflytjustering erstattet markedsvekting som den dominerende indeksjusteringen. Fondets strategiske referanseindeks, FTSE Global All Cap Index, er friflyjustert.

I dette notatet sammenligner vi grunnlaget for og implikasjonene av å benytte fulle markedsvekter eller friflytjusterte markedsvekter i en global aksjeportefølje. Bruken av fulle markedsvekter kan forankres i finansiell teori og reflekterer bedre selskapets relative økonomiske størrelse. Bruk av friflytjusterte markedsvekter tar hensyn til transaksjonsmulighetene, men vil endre land – og industrisammensetningen i en global portefølje. En markedsvektet portefølje er i større grad eksponert mot mindre selskaper, verdiaksjer og mindre likvide aksjer som har hatt høyere avkastning over tid.    

Les diskusjonsnotatet (Finnes kun på engelsk)