Til hovedinnhold

SZ Tower første eiendomsinvestering i München

Norges Bank Investment Management ("NBIM"), som forvalter Statens pensjonsfond utland, har i partnerskap med AXA Real Estate, som opptrer på vegne av AXA France forsikringsselskaper ("AXA Real Estate"), blitt enige om å kjøpe SZ Tower i München.

25. november 2013

Avtalen omfatter overtagelse av SZ Tower fra det tyske børsnoterte selskapet Prime Office REIT-AG for om lag 164 millioner euro, tilsvarende 1,35 milliarder kroner. Kjøpet gjøres innefor det eksisterende partnerskapet mellom NBIM og AXA Real Estate. NBIMs andel av kjøpesummen (50 prosent) tilsvarer 82 millioner euro. Kontorbygget på 28 etasjer og 62 000 kvadratmeter er av høy kvalitet og leid ut på langtidskontrakter. Transaksjonen ventes å bli fullført innen utgangen av året.

NBIM gjennomførte sin første investering i det tyske eiendomsmarkedet i slutten av 2012 med kjøpet av eiendommene «Die Welle» og «Neues Kranzler Eck» i henholdsvis Frankfurt og Berlin, også dette i partnerskap med AXA Real Estate.