Olsen og Slyngstad deltar i stortingshøring om fondet

Sentralbanksjef Øystein Olsen og NBIMs leder Yngve Slyngstad deltok i dag i en årlig høring i Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

30. april 2013

Innledningen og presentasjonen til Olsen og Slyngstad finnes på følgende lenker:

Øystein Olsens Innledende kommentarer og presentasjon

Yngve Slyngstads Innledende kommentarer  og presentasjon