Til hovedinnhold

Oljefondet har passert 5 000 milliarder kroner

Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland passerte i dag 5 000 milliarder kroner, 17 år etter tilførselen av de første to milliardene fra finansdepartementet i 1996.

2. desember 2013

Markedsverdien tilsvarer 818 milliarder dollar. Fondet passerte 2 000 milliarder kroner i oktober 2007, og nådde 3 000 milliarder kroner tre år senere. 4 000 milliarder kroner ble passert i februar i år. Verdien på fondets investeringer har økt betraktelig i løpet av det siste året, fra 3 816 milliarder kroner ved utgangen av 2012 til 5 000 milliarder kroner i dag.

En endring i kronekursen den siste tiden er årsaken til at fondet oversteg 5 000 milliarder kroner-grensen raskere enn forventet. Man må derfor forvente at markedsverdien av fondet i norske kroner vil variere både over og under 5 000 milliarder i tiden fremover.

Forvaltningen av fondet har skapt betydelige merverdier utover overføringene fra finansdepartementet. En tredjedel av fondets markedsverdi per i dag er avkastning på investeringene fondet har gjort. Markedsverdien bestemmes av størrelsen på kapitaltilførsler, fondets avkastning og endringer i kronekursen.

Fondet ble tilført 3 239 milliarder kroner og hadde en avkastning på 1 572 milliarder kroner mellom mai 1996 og 30. september 2013. Endringer i kronekursen bidro samtidig til å redusere markedsverdien med 74 milliarder kroner.

Siden den første kapitalen på 1,98 milliarder kroner ble tilført har fondet utvidet sitt investeringsunivers til å omfatte aksjer, rentepapirer og eiendom i internasjonale markeder. Ved utgangen av tredjekvartal 2013 var fondet investert med 63,6 prosent i aksjer, 35,5 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.