NBIM notat om investeringer i infrastruktur

Norges Bank Investment Management (NBIM) publiserte i dag et notat om investeringer i infrastruktur. Formålet med notatet er å gi en oversikt over investeringsmulighetene og hvilke forhold som påvirker avkastningen og risikoen ved investeringer i infrastruktur.

21. november 2013

I notatet argumenterer vi for at infrastrukturinvesteringer representerer et sett av heterogene investeringsmuligheter og at slike investeringer tilordnes en spesifikk aktivaklasse. Avkastnings- og risikoprofilen avhenger av hva en investerer i, hvilke rammebetingelser installasjonen opererer under og hvordan en investor velger å gjennomføre investeringen.

Investeringer i infrastruktur har egenskapene til obligasjoner, eiendom eller aksjer. Vi ser at ulike investorer har forskjellige mål for sine infrastrukturinvesteringer, og at dette gjenspeiles i avkastningsmålene som settes.

NBIM notat om investeringer i infrastruktur (bare på engelsk)

Se tidliger diskusjonsnotater