NBIM notat om høyfrekvent handel

Norges Bank Investment Management (NBIM) publiserte i dag et notat om høyfrekvent handel som har til hensikt å belyse dette omfattende emnet fra en forvalters ståsted.

16. september 2013

Høyfrekvent handel (high frequency trading) har den siste tiden fått stor oppmerksomhet i pressen blant markedsdeltakere, forskere og kommentatorer.

NBIM notat om høyfrekvent handel (bare på engelsk) 

Se tidligere diskusjonsnotater