Til hovedinnhold

Aksjeoppgang og fallende obligasjonspriser

Avkastningen på Statens pensjonsfond utland i andre kvartal 2013 var 0,1 prosent, tilsvarende 17 milliarder kroner.

9. august 2013

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 0,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -1,4 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,9 prosent.
 
- Sterk avkastning i USA og Japan bidro positivt til aksjeavkastningen, mens fremvoksende økonomier trakk ned. Økning i det internasjonale rentenivået påvirket avkastningen på renteinvesteringene negativt, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

NBIM arbeider kontinuerlig med å styrke eierskapsutøvelsen, for å bidra til god styring av selskapene fondet investerer i. I andre kvartal etablerte NBIM et rådgivende utvalg for sitt eierskapsarbeid.

Utvalget vil være en viktig støtte til NBIMs langsiktige eierskapsarbeid. Eierskapsutøvelsen skal bidra til god selskapsstyring, og fremme sosiale og miljømessige normer i selskapene fondet investerer i.

- Eierskapsutøvelsen skal støtte opp under forvaltningen av fondet, og sikre utviklingen av finansielle verdier for fremtidige generasjoner, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 139 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 58 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 4 397 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 63,4 prosent var investert i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 0,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -1,4 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,9 prosent.

Pressekontakt:

Thomas Sevang
Team Manager Communications & External Relations, NBIM
Tlf: +4792601756 or Tlf: +47 22 31 64 55 og e –post: presse@norges-bank.no