Selskaper må oppgi mer informasjon om vannrelatert risiko

Stadig flere selskaper opplever at begrensede vannforsyninger påvirker deres virksomheter negativt. Likevel er det så langt i år lite endring i antall selskaper som på styrenivå har strategier for vannhåndtering, og ingen endring i antall selskaper som gir åpen og tilstrekkelig informasjon om vannrelatert risiko i deres virksomheter og leverandørkjeder. Dette er hovedfunnene i 2012 CDP Water Disclosure-rapporten, som ble publisert i dag.

23. oktober 2012

Som en hovedsponsor av CDP Water Disclosure og langsiktig investor i mer enn 7,000 børsnoterte selskaper, forventer Norges Bank Investment Management (NBIM) at bedrifter skal oppgi informasjon om deres håndtering av vannrelatert risiko.

– Selskaper bør gi konkret informasjon om deres eksponering mot vannrelaterte risikoer og muligheter. I tillegg bør de gi informasjon om hvordan deres strategier for vannforvaltning fungerer. Dette er viktig informasjon for investorer som søker å få en oversikt over vannrelaterte risikoer og muligheter i sine porteføljer, sier Jan Thomsen, direktør for risikostyring i NBIM.

Les rapporten

Les pressemeldingen