Olsen og Slyngstad deltar i stortingshøring om fondet

Sentralbanksjef Øystein Olsen og NBIMs leder Yngve Slyngstad deltok i dag i en årlig høring i Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

17. april 2012

Innledningen og presentasjonen til Olsen og Slyngstad finnes på følgende lenker:

Øystein Olsens innledende kommentarer og presentasjon
Yngve Slyngstads innledende kommentarer og presentasjon