Norges Bank publiserer brev med råd om investeringsstrategi

Norges Bank publiserte i dag tre brev med råd til Finansdepartementet om investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland. Brevene ble sendt til departementet tidligere i år og omhandler rebalansering, fondets strategiske referanseindeks for aksjer og fremvoksende markeder i en ny strategisk referanseindeks for obligasjoner. Brevene ble lagt frem i forbindelse med publiseringen av Finansdepartementets melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011. Du finner brevene her.

30. mars 2012