NBIM tildeler doktorgradstipend og pris for masteroppgave

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, tildelte 27. september det første doktorgradstipendet fra Det norske finansinitiativet. 

29. september 2012

Stipendet gikk til Einar Kjenstad ved Simon Graduate School of Business ved University of Rochester i New York. Det har en verdi på 200 000 kroner året i maksimalt fem år, og skal støtte Kjenstads forskning på selskapsfinansiering.

NFI tildelte i tillegg en pris på 50 000 kroner til Fredrik Bysveen, Bård Rosef og Vegard Veiteberg for deres felles masteroppgave om prising av betingede konvertible obligasjoner.

NFI ble etablert av Norges Bank i 2011 for å fremme finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for fondets langsiktige forvaltning. Stipendordningen har som mål å motivere studenter til å satse på doktorgradsstudier i finansiell forskning ved topprangerte læresteder i verden. Prisen for beste masteroppgave skal gi studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i Norge et incentiv til å utføre fremragende masteroppgaver innen finansøkonomi.

Tildelingen av doktorgradsstipend og en pris for beste masteroppgave vil skje årlig. Dette er første gang NFI tildeler slike incentiver.

Mer informasjon om NFI