Til hovedinnhold

NBIM publiserer notat om størrelseseffekten av bedrifter

NBIM har publisert et diskusjonsnotat som ser på den gjennomsnittlige langsiktige meravkastningen en aksjeportefølje av småbedrifter gir sammenlignet med en tilsvarende portefølje av større bedrifter.

9. november 2012

I dette notatet går vi gjennom de omfattende empiriske bevisene for denne størrelseseffekten samt de forskjellige teoretiske forklaringene som forskere har lagt frem for denne. Vår serie med diskusjonsnotater tar opp tema som er relevante for den langsiktige investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland.

 

Les notatet (engelsk)