NBIM notat om verdieffekten

Norges Bank Investment Management (NBIM) har i et notat publisert i dag sett på teoriene og de empiriske bevisene for den såkalte verdieffekten. Verdiaksjer har en tendens til å gi en høyere avkastning enn vekstaksjer over tid, og denne tendensen kalles ofte verdieffekten.

4. desember 2012

Les diskusjonsnotatet om verdieffekten (notatet er på engelsk)

NBIMs serie med diskusjonsnotater tar opp tema som er relevante for den langsiktige investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland.