NBIM notat om velfungerende finansmarkeder

Som en langsiktig og global investor arbeider Norges Bank Investment Management (NBIM) for å fremme velfungerende finansmarkeder. Dette notatet diskuterer det teoretiske fundamentet for velfungerende markeder og ser på hvorfor velfungerende markeder er viktige for å nå langsiktige mål i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

19. november 2012

Notatet, som publiseres i dag, diskuterer også hvordan NBIM kan arbeide for å fremme velfungerende markeder.

  
Les diskusjonsnotat 13 om velfungerende finansmarkeder