NBIM notat om selskapsstyring

Som en langsiktig, minoritetsaksjonær i mer enn 7 000 selskaper globalt vektlegger NBIM likebehandling av aksjonærer og styrets ansvar. Vi har beskrevet våre forventninger innen disse områdene i to dokumenter, som publiseres i dag som del av et bredere notat om selskapsstyring.

19. november 2012

Forventningene våre er rettet mot selskapene vi investerer i, og skal gi et grunnlag for dialog og gjensidig forståelse.

Les diskusjonsnotat 13 om selskapsstyring