NBIM blir sponsor av Asian Corporate Governance Association

Norges Bank Investment Management, som forvalter Statens pensjonsfond utland, er blitt sponsor av Asian Corporate Governance Association (ACGA), en organisasjon som skal fremme gode standarder for selskapsstyring i Asia.

17. februar 2012

 – Som en stor investor i regionen er det viktig for oss at kapitalmarkedene i Asia er velfungerende og at det er gode standarder for selskapsstyring, sier Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelse i NBIM.

– ACGA er en svært kompetent og effektiv organisasjon innenfor sitt fagfelt. Organisasjonens målsetninger passer godt overens med våre.

NBIM har vært medlem av ACGA siden 2008 og blir organisasjonens første såkalte Foundation Sponsor. ACGA er en uavhengig medlemsorganisasjon som jobber målrettet mot investorer, selskaper og tilsynsmyndigheter for å fremme gode standarder for selskapsstyring i Asia.