NBIM arrangerer seminar om vannrelatert risiko hos selskaper i Asia og Australia

Begrenset tilgang til ferskvann er en økende risiko for stadig flere selskaper. Norges Bank Investment Management (NBIM) vil arrangere et seminar om behovet for å håndtere og rapportere om vannrelatert risiko hos selskaper i Asia og Australia på den internasjonale vannuken i Singapore 4. juli.

3. juli 2012

BHP Billiton, G-Resources, Hindustan Unilever og Asian Bamboo, som er selskaper med vannintensiv drift, vil diskutere hvordan de håndterer vannrelaterte risikoer og muligheter i sine virksomheter og leverandørkjeder. De nederlandske pensjonsfondene APG og PGGM, Singapore-fondet GIC, HSBC Global Asset Management og NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland, vil fortelle om sin håndtering av slik risiko i selskapene de investerer i.

– Som en langsiktig investor i omtrent 8 000 selskaper forventer vi at selskapene jevnlig skal rapportere om risikoene for egen virksomhet, samt i leverandørkjeden, ved stadig mer begrensede og forurensede vannressurser, sier Anne Kvam, leder for NBIMs eierskapsutøvelse.

 – Utilstrekkelig håndtering kan svekke lønnsomheten i mange bedrifter, og det kan igjen ramme våre investeringer.

Veksten i økonomiene og befolkningene i Asia og Australia øker etterspørselen etter vann samtidig som endringer i værforhold, forurensing og regelverk begrenser forsyningene. NBIM har siden 2011 hatt dialog med bedrifter i Asia og Australia som er særlig utsatt for slik risiko. Dialogen har vist at spesielt tre områder må forbedres. Selskapene må evaluere vannrelatert risiko i sine leverandørkjeder, ikke kun i sine egne virksomheter. I tillegg må bedriftene bli bedre til å rapportere om kvantitative mål for vannforbruk og vannrelaterte risikoer. Selskapene må også standardisere rapporteringen på dette området.

Singapore International Water Week

Les mer om NBIMs forventninger til vannforvaltning

Ved mediehenvendelser, vennligst kontakt:
Seniorrådgiver Bunny Nooryani, tlf: +47 48 02 75 75