NBIM arranger sin andre konferanse om finansforskning

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, avholdt 19. juni sin andre årlige konferanse innen finansforskning.

20. juni 2012

Konferansen er en del av Det norske finansinitiativet (NFI), som ble opprettet av NBIM for å fremme finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for fondets langsiktige forvaltning. Årets konferanse ble arrangert i Oslo og inkluderte to sesjoner om henholdsvis velfungerende markeder og tidsvarierende forventet avkastning.

- Det norske finansinitiativet og konferansen om finansforskning er viktige bidrag for den langsiktige forvaltningen av fondet, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han åpent konferansen.

Øyvind Norli og Richard Priestley, begge professorer ved Handelshøyskolen BI, var de første akademikerne som ble tildelt publikasjonsbonus fra NFI. Bonusen gis til akademikere som får sitt forskningsarbeid publisert i ledende, internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

- Publikasjonsbonusen ble introdusert av Det norske finansinitiativet for å gi akademikere ytterligere incentiver til å gå løs på den lange og krevende prosessen det er å produsere kvalitetsmessig fremragende forskning, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sine avsluttende bemerkninger. – At norske forskere tar utfordringen fra NFI, vil forhåpentligvis øke forventningene hos kolleger og studenter og gjøre det lettere for dem å oppnå suksess ved en senere anledning.

Om lag 120 personer deltok på konferansen. Foredragsholdere var Richard Green, professor ved Tepper School, Ingrid Werner, professor ved Fisher College, Øyvind Norli, professor ved Handelshøyskolen BI, Per Strømberg, professor ved Handelshøyskolen i Stockholm, Annette Vissing-Jørgensen, professor ved Kellogg School of Management, Pedro Santa-Clara, professor ved Nova School, Pierre Collin-Dufresne, professor ved Columbia Business School og Bernard Dumas, professor ved INSEAD.

Avsluttende bemerkninger ved sentralbanksjef Øystein Olsen