Til hovedinnhold

Første eiendomsinvestering i Tyskland

Statens pensjonsfond utland og AXA France Insurance Companies har inngått en avtale om å kjøpe to bygninger i Tyskland for 784 millioner euro, tilsvarende om lag 5,8 milliarder kroner, fra Royal Bank of Scotland.

10. oktober 2012

Transaksjonen, som ventes å bli gjennomført før utgangen av året, gir hver kjøper en eierandel på 50 prosent i hver bygning. Eiendommene ligger i Berlin og Frankfurt og består hovedsakelig av kontor- og butikklokaler. Betalingen for eiendommene vil deles likt mellom NBIM og AXA France.

– Dette blir fondets første eiendomsinvestering i Tyskland, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter fondet. – Avtalen er i tråd med vår strategi om å bygge en eiendomsportefølje ved å starte med investeringer i store, velutviklede markeder med partnere med sammenfallende interesser.

NBIM og AXA France inngikk i 2011 et partnerskap der AXA Real Estate bistår med eiendomsforvaltningstjenester. Partnerskapets første investeringer var i bygninger i og omkring Paris. Fondet er også investert i eiendom i London og Paris gjennom partnerskap med The Crown Estate og Generali Group. I tillegg er fondet investert i det britiske kjøpesenteret Meadowhall med British Land som partner.

Den ene av bygningene i Tyskland ligger på den velkjente Kurfürstendamm-gaten i Berlin, og har 72 400 kvadratmeter med kontor- og butikklokaler over 16 etasjer. Den andre eiendommen ligger sentralt i Frankfurts forretningsdistrikt, og består av 81 600 kvadratmeter med hovedsakelig kontorlokaler.

Norges Bank Investment Management (NBIM) ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Fondet er investert globalt i aksje-, rente- og eiendomsmarkeder. Det hadde en samlet verdi på 3 561 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012.

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate) forvaltet eiendom og andre eiendeler verdsatt til mer enn 42 milliarder euro ved utgangen av juni 2012. Selskapet har over 130 institusjonelle investor fra hele verden som kunder. Det forvalter i tillegg midler for 10 AXA forsikringsselskaper.

Ved mediehenvendelser, vennligst kontakt:
Seniorrådgiver Bunny Nooryani, tlf: +47 48 02 75 75/ +47 48 02 75 75
Seniorrådgiver Øystein Sjølie, tlf: +47 22 31 62 21 / +47 92 21 34 85