Til hovedinnhold

Adidas og Nestlé blant selskaper med toppkarakter for rapportering om risiko relatert til barnearbeid, klima eller vann

Adidas, Nestlé og Air France-KLM var blant 39 selskaper i en gjennomgang av 1 078 selskaper som fikk toppkarakter for sin rapportering om samfunnsmessige og miljømessige risiko i 2011. Mer enn en tredjedel av selskapene fikk null poeng i den årlige vurderingen til Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland.

26. mars 2012

– Utilstrekkelig håndtering av samfunnsmessige og miljømessige risiko kan over tid ha en negativ innvirkning på selskapenes inntjening og fondets investeringer, sier Anne Kvam, leder for NBIMs eierskapsutøvelse. – Vi har identifisert tre områder som vi mener er særlig viktige for selskapene å se på: barns rettigheter, klimaendringer og vannforvaltning. Selv om vi ser en viss bedring i hvordan selskapene rapporterte om risiko på disse områdene i 2011 sammenlignet med 2010, er det generelle rapporteringsnivået fortsatt altfor lavt.

NBIM har utgitt dokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene vi investerer i skal håndtere risiko knyttet til barns rettigheter, klimaendringer og knappe vannressurser i sin virksomhet og leverandørkjede. Vi evaluerer hvert år i hvilken grad selskaper i særlig utsatte industrier oppfyller våre forventninger. Våre vurderinger er basert på informasjon som selskapene selv offentliggjør om disse forholdene. NBIM publiserte i dag statusrapporter om selskapenes rapportering i 2011.

Walt Disney, PVH, Intel, Hennes & Mauritz, Motorola Mobility, Gildan Activewear, Xstrata, Ericsson og Anglo American var blant 14 selskaper som fikk toppkarakter for sin rapportering om risiko for barnearbeid og brudd på barns rettigheter i 2011. Adidas, Gap, Next, Bayer og BHP Billiton var ny på listen over selskaper med høyest poengsum. Av de 452 selskapene som ble vurdert i denne kategorien, fikk 41 prosent null poeng, mot 44 prosent året før, da NBIM først navnga selskapene med toppkarakter på dette området.

– Barnearbeid som hindrer barn i å få en utdannelse eller som på andre måter krenker barns rettigheter, vil holde tilbake bærekraftig utvikling, sier Kvam. – Risikoene som selskapene står overfor fra klimaendringer og stadig knappere vannressurser er også av bekymring for en langsiktig investor som NBIM.

Air France-KLM, Air Products & Chemicals, BASF og Constellation Energy Group var blant 11 bedrifter som fikk høyest poengsum for sin klimarapportering i 2011. E.ON, Hera, Iberdrola, Lafarge, Linde, Xcel Energy og Anglo American var også blant selskapene med toppkarakter. Totalt 17 prosent av de 453 selskapene som ble vurdert på dette området, fikk null poeng.

Nestlé, Anglo American, Anheuser-Busch InBev og Danone var blant 14 selskaper med toppkarakter for sin rapportering om vannrelatert risiko i 2011. GlaxoSmithKline, Kellogg, Kirin Holdings, Merck & Co, Molson Coors Brewing, PepsiCo, Pfizer, PG&E, SABMiller og Sanofi var også blant selskapene med høyest poengsum. Totalt 32 prosent av de 447 bedriftene som ble evaluert innen denne kategorien, fikk null poeng

– Selskapene med de høyeste poengene har satt høye standarder. Ved å navngi dem håper vi å oppmuntre andre selskaper til å følge etter, sier Kvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie, tlf. 22 31 62 21/ 92 21 34 85
Senior kommunikasjonsrådgiver Bunny Nooryani, tlf. 24 07 39 13/  48 02 75 75