NFI starter stipendordning for doktorgradsstudenter

Det norske finansinitiativet (NFI) lanserer i dag en stipendordning for doktorgradsstudenter, som del av sitt arbeid med å styrke finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

4. november 2011

Stipendordningen vil gi finansielle insentiver til studenter som ønsker å satse på doktorgradsstudier ved de aller beste PhD programmene i finansiell økonomi i verden. Søkere som blir tatt opp av NFI-ordningen vil få en årlig støtte på 200 000 kroner for inntil fem års doktorgradsstudier.

Søkerne må være norske statsborgere eller ha nær tilknytning til Norge for å kunne motta et stipend. Tildeling av stipend er betinget av tilbud om studieplass ved et topprangert internasjonalt doktorgradsprogram i finansiell forskning med studiestart høsten 2012 eller senere. Søkere må også være fritatt fra å betale utdanningsavgift eller være omfattet av en lignende skolepengeordning.

Mer informasjon om NFI og stipendordningen finnes på våre engelske nettsider, eller kontakt Elin Berg (tlf: +47 24 07 39 16) og Espen Henriksen (tlf: +47 92 25 28 66/+47 24 07 32 94).