Til hovedinnhold

NBIM publiserer tre statusrapporter

13. april 2011

NBIM utga 12. april tre statusrapporter som evaluerer i hvilken grad selskaper i 2010 rapporterte om sin håndtering av risiko knyttet til barns rettigheter, klimaendringer og stadig knappere vannressurser. 

Rapportene omfatter selskaper i sektorer som er spesielt utsatte for slike risikoer, og finnes på nettsiden under under området Eierskapsutøvelsen.

Rapportene er på engelsk:

NBIMs forventninger til barns rettigheter
2010 Statusrapport

NBIMs Forventninger til håndtering av klimaendring
2010 Statusrapport

NBIMs Forventninger til vannforvaltning
2010 Statusrapport