Til hovedinnhold

NBIM gjør endringer i organisasjonen

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, endrer organisasjonen for å styrke forvaltningen.

1. april 2011

Petter Johnsen blir investeringsdirektør for aksjeforvaltningen. Karsten Kallevig blir investeringsdirektør for eiendomsforvaltningen. Yngve Slyngstad innehar rollen som investeringsdirektør for allokeringer, i tillegg til sin stilling som NBIMs leder.

Stillingen som direktør for risikostyring besettes av Jan Thomsen, som var tidligere direktør for etterlevelse. Trond Grande, tidligere direktør for risikostyring og NBIMs nestleder siden februar 2011, blir i tillegg stabsdirektør. Endringene er gjort med virkning fra 1. april 2011.

NBIMs ledergruppe består av følgende medlemmer:

Yngve Slyngstad: administrerende direktør/investeringsdirektør for allokeringer
Trond Grande: viseadministrerende direktør/direktør for stabsfunksjoner
Petter Johnsen: investeringsdirektør for aksjeforvaltning
Karsten Kallevig: investeringsdirektør for eiendomsforvaltning
Jessica Irschick: direktør for verdipapirhandel
Jan Thomsen: direktør for risikostyring
Age Bakker: direktør for drift


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Bunny Nooryani på +47 24 07 39 13/+47 48 02 75 75.