NBIM får Farmandprisen for beste årsrapport

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, ble i går tildelt Farmandprisen for beste årsrapport fra en offentlig virksomhet.

15. september 2011

– Hele Norges “oljefond” leverer også i år en knallsterk rapport med analytisk informasjon av toppklasse, sier Farmandjuryen i sin evaluering.

Juryen berømmet NBIM for å tydeliggjøre sitt oppdrag om å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

– En klart definert målsetting og strategi tydeliggjør NBIMs overordnede oppgave. Ros også for at fondets bidrag og innvirkning på finanspolitikken blir redegjort for på en lettfattelig måte. Notene er som vanlig svært detaljerte og utfyllende. Bruken av grafer og tabeller gjør det i tillegg lett for leseren å tolke trender og utvikling.

Farmandprisen for beste årsrapport tildeles i tre hovedklasser: Børs, Ikke-børs og Offentlig. Prisen er blitt delt ut siden 1955.

Mer om Farmandprisen

NBIMs årsrpport for 2010