Kronprins Haakon besøker NBIM

Kronprins Haakon besøkte i dag NBIMs Oslo-kontor. Han fikk der en innføring i forvaltningen og eierskapsutøvelsen til Statens pensjonsfond utland. Han er det første medlemmet av den norske kongefamilien som har besøkt NBIM.

23. mai 2011

Kronprins HaakonKronprinsen møtte NBIMs leder Yngve Slyngstad, og ble vist rundt i NBIMs lokaler, blant annet på handlerrommet for aksjer og obligasjoner. Han fikk deretter presentasjoner av fondets styringsmodell, NBIMs organisasjon og fondets resultater, samt en gjennomgang av renteforvaltningen ved Olav Bø, ansvarlig for renteinvesteringer, og eiendomsforvaltningen ved Karsten Kallevig, direktør for eiendom. Kronprinsen møtte i tillegg NBIMs nestleder Trond Grande, direktør for risikostyring Jan Thomsen og Anne Kvam, som leder fondets eierskapsutøvelse.