Spørreskjema om vannforbruk sendt til 300 av verdens største selskaper

NBIM og partnerne i vannrapporteringsprosjektet CDP Water Disclosure har sendt ut sine første spørreskjema om vannforbruk til 300 av verdens største selskaper.

16. april 2010

Målet er å samle inn og gjøre tilgjengelig informasjon om selskapenes vannforbruk og risiko knyttet til stadig minkende globale vannressurser. Dette skal gi institusjonelle investorer økt forståelse for de forretningsmessige risikoene og mulighetene knyttet til vannmangel og andre vannrelaterte forhold.

Se pressemeldingen på Carbon Disclosure Projects hjemmesider.