Oppdatert GIPS-rapport med opplysninger om belåning og derivater

Norges Bank Investment Management (NBIM) har oppdatert GIPS-rapporten som ble offentliggjort i mars 2010 med manglende opplysninger. Opplysningene angår forekomst, bruk og omfang av belåning og derivater, inkludert en beskrivelse av bruk, hyppighet og egenskaper som er tilstrekkelig til å identifisere risiki som disse instrumentene medfører.

31. mai 2010

Global Investment Performance Standards (GIPS®) inneholder krav om slike opplysninger.  De manglende opplysningene har vært behandlet i samsvar med NBIMs retningslinjer og prosedyrer for retting av feil. De manglende opplysningene ble vurdert som vesentlige (‘material’), og NBIM har derfor oppdatert presentasjonen med tilleggsinformasjon.

GIPS Report (engelsk)

GIPS Manual (engelsk)

Ernst &Young Error Correction Statement (engelsk)