Oljefondet tar klima på alvor

Norges Bank er overrasket over at organisasjonen Framtiden i våre hender har utpekt Statens pensjonsfond utland til en etikkversting. Kåringen er gjort på bakgrunn av manglende ”klimaprofil på investeringene”. Norges Bank vil i den sammenheng minne om den økte satsingen på miljø, som ble introdusert i fjor høst.

22. januar 2010

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av Finansdepartementet, har undertegnet flere opprop med tydelige krav til klimautslipp. NBIM har også vært en pådriver for  forbedringer i selskapers håndtering av klimautfordringene, både overfor enkelte selskaper og  gjennom samarbeid med andre investorer. Klimaspørsmål er et av de viktigste temaene i den pågående revideringen av fondets etiske retningslinjer. Framtiden i våre hender har gitt innspill til revideringen og burde derfor vite at vi tar hensyn til klimaspørsmål i våre investeringer. Klima er en av fondets seks satsningsområder innen vårt aktive eierskap.

Vi vil i løpet av 2010 gå i dialog med rundt 400 selskaper i bransjer og geografiske områder der klimaproblematikk er en risikofaktor. Vi vil også i 2010 utgi en rapport som viser hvordan utsatte sektorer oppfyller våre forventinger til klimahåndtering. Liknende satsinger har NBIM tidligere gjort innen sosiale forhold og barns rettigheter. På disse områdene har vi oppnådd gode resultater.