Norges Bank legger frem to brev til Finansdepartementet

Regjeringen publiserte i dag to brev fra Norges Bank til Finansdepartementet som del av statsbudsjettet for 2011.

5. oktober 2010

Brevene ble sendt til departementet 6. juli i år. Det første omhandler utviklingen av investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland, mens det andre vurderer grunnlaget for unoterte investeringer rettet mot miljø og bærekraftig vekst. Norges Bank gir ofte råd til Finansdepartementet om fondet, som forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Begge brevene er lagt ut på NBIMs nettsted.

Utvikling av investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland

En vurdering av grunnlaget for unoterte investeringer rettet mot miljø og bærekraftig vekst