Til hovedinnhold

NBIM relanserer nettsted

Norges Bank Investment Management (NBIM) relanserer sitt nettsted med nye funksjoner og mer informasjon om NBIM og Statens pensjonsfond utland.

18. april 2010

Nettstedet gir kontinuerlige oppdateringer på fondets markedsverdi. Det inneholder også en ny søkefunksjon der brukere kan finne informasjon om fondets beholdninger og stemmegivning i ulike regioner, land eller selskaper.

I tillegg til disse funksjonene, gir vi mer utfyllende informasjon om blant annet fondets investeringer, strategi, historie og styringsmodell. Den nye karrieredelen gir informasjon om jobbmuligheter ved NBIMs kontorer i Oslo, London, New York og Shanghai.

NBIM er Norges Banks forvaltningsenhet, og forvalter Statens pensjonsfond utland, det meste av Norges Banks valutareserver og Petroleumsforsikringsfondet. Pensjonsfondet er NBIMs største investeringsmandat, og hadde en markedsverdi på mer enn 2 600 milliarder kroner ved utgangen av 2009.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tine Elise Andersen, tea@nbim.no  +47 24 07 32 90

Bunny Nooryani, bmn@nbim.no   +47 24 07 39 13