NBIM åpner nytt kontor i Singapore

Finansminister Sigbjørn Johnsen og sentralbanksjef Svein Gjedrem var onsdag til stede da Norge Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, åpnet et nytt kontor i Singapore. Kontoret vil supplere NBIMs kontor i Shanghai i dekningen av den stadig viktigere Asia-regionen.

30. juni 2010

En rekke representanter for det offisielle Singapore og lokalt næringsliv, med handels- og næringsminister Lim Hng Kiang i spissen, var også med på åpningsseremonien.

- Et kontor i Singapore vil styrke vår virksomhet i Asia. Tilstedeværelse i en region med sterk økonomisk vekst er viktig for å oppnå gode resultater i forvaltningen, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Som et av Asias fremste finanssentra, tilbyr Singapore gode investeringsmuligheter og har en velutviklet finansiell infrastruktur. Kapitalforvaltning er en betydelig næringsgren i landet. Dette gjør det mulig for NBIM å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

- Det nye kontoret vil bli et godt supplement til Shanghai-kontoret som ble åpnet i 2007, sier Yngve Slyngstad, leder av NBIM.

Sigmund Kyrdalen er tilsatt som leder av kontoret i Singapore. Han er senior porteføljeforvalter i NBIM, og har ledet NBIMs London kontor i to år.

Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland var nær 2 800 milliarder kroner ved utgangen av juni. Om lag 10 prosent av fondet er investert i Asia. Av fondets aksjeportefølje er rundt 15 prosent i asiatiske selskaper.

Foruten Singapore, har NBIM nå kontorer i Oslo, London, New York og Shanghai.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie på tlf. 92 21 34 85.