Forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Sentralbanksjef Svein Gjedrem og direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM), Yngve Slyngstad, deltok i høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i Stortingets finanskomité 18. mai.

18. mai 2010